Lidé

Jakub Kulda

Finanční poradenství Financial Due Diligence

Assistant Director

Jakub Kulda

Jakub je assistant director v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte Česká Republika. V rámci své specializace se Jakub věnuje především transakčnímu poradenství při fúzích a akvizicích kde má více než 11leté zkušenosti. 

Většina Jakubových zkušeností pochází z finančního due diligence a poradenství při vyjednávání transakční dokumentace (tzv. SPA advisory), které poskytuje hlavně zahraničním investorům a fondům soukromého kapitálu (tzv. Private Equity) v souvislosti s uvažovanými akvizicemi společností z České Republiky. 

Mezi odvětví, kterým se primárně věnuje, patří výrobní průmysl, retail, energetika a nemovitosti.

Podílí se na přípravě studií zaměřených na M&A aktivitu fondů soukromého kapitálu ve střední Evropě a výroční zprávy o českému trhu soukromého a rizikového (tzv. venture capital) kapitálu vydávané ve spolupráci se CVCA.

Jakub je členem mezinárodní asociace certifikovaných účetních (ACCA) a absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jakub Kulda