Lidé

Jan Marek

Finanční poradenství

Partner

Jan Marek

Nile House

Karolinská 654/2

Praha 8

Česká republika

186 00

zobrazit na mapě

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde vede tým oceňování, modelování a economics v regionu střední Evropy. V Deloitte působí od roku 2000 a specializuje se na oceňování a tvorbu finančních modelů pro účely transakcí, soudních sporů a převodních cen. Před nástupem do Deloitte zastával pozici portfolio manažera a makléře na Burze cenných papírů Praha.

Jan je členem Výboru pro oceňován podniků v rámci Rady pro mezinárodní oceňovací standardy. Dále je prezidentem evropské sekce Americké společnosti odhadců, členem vědeckopedagogické rady Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze a též členem komise pro znalectví zřízené na ministerstvu spravedlnosti.

Jan má magisterský titul z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Je akreditovaným odhadcem (Accredited Senior Appraiser) Americké společnosti odhadců a držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst).

Jan Marek