Lidé

Jan Marek

Finanční poradenství

Partner

Jan Marek

Nile House

Karolinská 654/2

Praha 8

Česká republika

186 00

zobrazit na mapě

Jan Marek je partnerem v oddělení finančního poradenství. Má na starost český a slovenský oceňovací tým. Zároveň je členem daňového a právního oddělení, kde se zaměřuje na propojování oblasti převodních cen a oceňování. Jeho hlavní specializací je oceňování a tvorba finančních modelů pro účely sporné agendy, transakcí a převodních cen.

Jan Marek