Lidé

Jakub  Weberschinke

Poradenské služby

Senior manažer

Jakub  Weberschinke

Jakub je Senior Managerem v oddělení Analytics and Information Management společnosti Deloitte v Praze, České republice. Od roku 2012 se specializuje na oblast e-Discovery se zaměřením na kontrolu kvality, projektování procesů, automatizaci a rozvinutou analytiku. V rámci svých aktivit často úzce spolupracuje s právním týmem společnosti Deloitte ČR.

Jakub se zúčastnil několika projektů v oblasti e-Discovery, zejména v automobilovém a bankovním průmyslu v regionu střední Evropy, Švýcarsku a Spojených arabských emirátech, a to jak na pozici vedoucího pracovní skupiny, školitele zaměstnanců či kontrolora kvality.

Jakub  Weberschinke