Lidé

Jörg Wiederhold

Audit & Assurance

Partner

Jörg Wiederhold

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Jörg Wiederhold zastává od roku 2013 pozici partnera ve společnosti Deloitte Česká republika odpovědného za německy mluvící klienty v České republice. Kromě toho společně s kolegy ze sítě German Desk koordinuje i přeshraniční služby pro německy mluvící klienty v regionu střední Evropy.  

Pan Wiederhold je německým auditorem a daňovým poradcem a od roku 1992 se zabývá převážně auditorskou činností. Svou profesní kariéru započal v Německu u společnosti PwC, dále strávil tři roky v Polsku a šest let v Rumunsku, kde byl odpovědný za péči o německé podniky.   

Těžištěm práce pana Wiederholda je audit účetních závěrek sestavených dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), německého obchodního zákoníku (HGB) a českých účetních standardů. Kromě toho poskytuje se svými týmy služby související s auditem týkající se např. komplexních otázek z oblasti výkaznictví, zavádění ERP systémů, systémů vnitřních kontrol, sestavování účetních závěrek a interního výkaznictví.   

Pan Wiederhold se zaměřuje také na mezinárodní daňové právo – rozšiřoval si kvalifikaci německého daňového poradce právě o tuto oblast. 

Jörg Wiederhold mluví německy, anglicky, česky, francouzsky a rumunsky. Kromě toho má znalosti polštiny a portugalštiny.

Jörg Wiederhold