Lidé

Jana Žížalová

Regulace Ambruz & Dark Deloitte Legal

Pharma specialist

Jana Žížalová

Specializace

Jana Žížalová absolvovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy, kde dokončila rovněž rigorózní studium. Praktické zkušenosti v oblasti zdravotní péče získala během dlouholetého působení v ústavní lékárně Thomayerovy nemocnice v Praze. Následně pracovala v oddělení cen a úhrad na odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví a vedla Oddělení koordinace správních řízení sekce cenové a úhradové regulace na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Účastnila se mezinárodních projektů zaměřených na HTA (Health Technology Assessment). Pracovala rovněž v oddělení Market Access české pobočky globální inovativní farmaceutické společnosti. Jana se specializuje na farmakoekonomiku a odbornou část hodnocení v oblasti úhrad léčiv.  

Vzdělání

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Jana Žížalová