Lidé

Klára Krčková

Koordinátorka Deloitte Legal

Klára Krčková

Do společnosti Deloitte Klára Krčková nastoupila v roce 2018, kde nejdříve působila jako recepční a pomocná ruka asistentek pro Audit a Legal. Poté přestoupila do Deloitte Legal, kde se její agenda postupem času začala rozvíjet i v marketingovém odvětví.

Klára v Deloitte Legal pracuje na pozici koordinátora a působí především jako administrativní podpora pro právní a daňový tým. Klára zároveň má na starost chod celé brněnské kanceláře. Mezi její další zaměření patří i marketing, kde pomáhá s podporou marketingové aktivity pro Deloitte Legal.

Klára během svých studií, několikrát vycestovala do zahraničí, kde zlepšila své jazykové dovednosti a získala cenné pracovní zkušenosti.

Klára Krčková