Lidé

Klára Hlavová

Administrativní podpora Deloitte Legal

Asistentka

Klára Hlavová

Klára Hlavová působí v Deloitte Legal s.r.o. jako Admin Assistant pro pražskou kancelář.

Klára je absolventkou Anglicko-českého gymnázia AMAZON, kde nabyla znalosti v oblasti cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Získané vědomosti poté uplatnila v praxi při práci na hotelové recepci nebo jako hosteska.

Do společnosti Deloitte Legal nastoupila v únoru v roce 2020. Má na starosti administrativní podporu a koordinaci chodu celé kanceláře.

Klára Hlavová