Lidé

Kateřina Nová

Administrativní podpora Deloitte Legal

Asistentka

Kateřina Nová

Kateřina působí v Deloitte Legal jako Admin asistentka pro pražskou kancelář. Do Deloitte Legal nastoupila v srpnu v roce 2020.

Kateřina vystudovala Vysokou školu ekonomickou, fakultu informatiky a statistiky. Během studií pracovala brigádně např. jako obchodní asistentka ve firmě MY DVA group a.s., nebo jako pracovnice přepážky na České poště. V rámci magisterského studia strávila jeden semestr na výměnném pobytu na Kansaské státní univerzitě.

Kateřina Nová