Lidé

Kryštof Vrtek

Fúze a akvizice | Restrukturalizace a insolvence | Korporátní právo Deloitte Legal

Advokátní koncipient

Kryštof Vrtek

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Kryštof je advokátním koncipientem v oddělení Fúzí a akvizic a Restrukturalizací a insolvencí pražské pobočky Deloitte Legal. Zaměřuje se na právní prověrky, následný prodej/koupi obchodních společností nebo kapitálových aktiv, akviziční i jiná úvěrová financování a na veškeré aspekty práva obchodních korporací. Mimo uvedené oblasti má Kryštof bohaté zkušenosti z oblasti insolvencí a restrukturalizací, a to i s případy s přeshraničními prvky. Praktické aspekty insolvenčního práva Kryštof rád kombinuje s teoretickými znalostmi, které získává mj. jako doktorand na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Kryštof je také spoluautorem 15. vydání publikace Restructuring review, publikované vydavatelstvím The Law Reviews.

Kryštof Vrtek