Lidé

Lenka Neuvirtová

Audit & Assurance

Ředitelka

Lenka Neuvirtová

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Lenka Neuvirtová je ředitelkou v oddělení auditu společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým zaměřený na auditní poradenství a současně je leaderem pro poradenské služby v oblast udržitelného rozvoje a nefinančního reportingu. Pro společnost Deloitte Česká republika začala pracovat v roce 2001 po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, s hlavní specializací na management.

Lenka je členkou Asociace certifikovaných účetních ve Velké Británii (ACCA), členkou Asociace certifikovaných účetních Anglie a Walesu (ACA) a členkou Komory auditorů České republiky (KAČR).

Lenka má rozsáhlé zkušenosti s auditem, jakožto i poradenskou činností pro klienty z různých hospodářských odvětví. V rámci své odborné praxe vedla audity malých, středně velkých i velkých společností, vykazujících podle českých účetních předpisů, IFRS nebo US GAAP.

Lenka se rovněž podílela rovněž na celé řadě poradenských zakázek, zahrnujících například optimalizace procesů sestavování účetních závěrek a výkaznictví, revizi a nastavování interních kontrol, IFRS poradenství, konsolidace atd.

Lenka Neuvirtová