Lidé

Michaela Chržová

Knowledge management Deloitte Legal

Knowledge management professional

Michaela Chržová

Michaela Chržová pracuje v advokátní kanceláři Deloitte Legal s.r.o. na pozici Knowledge Management Professional od roku 2019. Vystudovala obor informační studia a knihovnictví na Univerzitě Karlově, přičemž absolvovala zahraniční pobyt věnovaný odbornému zaměření na „information and knowledge management“ na School of Business and Economics Åbo Akademi University ve Finsku. Cenné pracovní zkušenosti v oblasti informačních služeb načerpala v knihovnách a neziskovém sektoru. Dále absolvovala odborné stáže v kulturních a mediálních institucích.

Michaela Chržová