Lidé

Martin Hudos

Poradenské služby

Ředitel

Martin Hudos

Martin je ředitelem v týmu zaměřeném na systémovou integraci, IT architekturu a projektové řízení komplexních transformačních a ICT projektů společnosti Deloitte Česká republika. Dále má rozsáhlé zkušenosti z testování, byznys analýzy, zabezpečování a kontroly kvality na projektech (např. vyhodnocování a řízení rizik, řízení změnových požadavků, stakeholder managementu, program managementu, plánování činností, řízení rozpočtů, řízení rozhodování apod.). Má osobní zkušenosti se zaváděním Core bankovních systémů, ERP, CRM a technologie BI a dále z IT odborných konzultací a dozoru investora v oblasti ICT. V minulosti pracoval na projektech zejména pro telekomunikační operátory.

 

Martin Hudos