Lidé

Miroslava Bednárová

Poradenské služby Pojišťovnictví

Senior konzultant

Miroslava Bednárová

Miroslava je senior konzultant v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika specializující se na sektor pojišťovnictví. V současnosti se zaměřuje především na poradenství v oblasti nastavování procesů a implementace IFRS 17. Dále se podílí se zejména na projektech specializujících se na procesní analýzu a zlepšování procesů pro pojišťovny v regionu centrální a západní Evropy, často v roli projektového manažera a senior analytika. 

Miroslava Bednárová