Lidé

Martin Koláček

M&A/Corporate Deloitte Legal

Advokát

Martin Koláček

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Martin Koláček je Senior Manažer v oddělení Fúzí a akvizic v Deloitte Legal v Praze. Martin se v rámci své praxe zaměřuje na oblast fúzí a akvizic, bankovnictví a finance, private equity transakce a korporátní právo.

V oblasti fúzí a akvizic se Martin účastnil řady významných lokálních i přeshraničních projektů a transakcí (jak na straně prodávajících, tak i na straně kupujících), a to napříč průmyslovými sektory, včetně nemovitostí a stavebnictví, finančních služeb a automobilového průmyslu. Široká škála tuzemských i zahraničních klientů profituje z jeho bohatých praktických znalostí a inovativního přístupu při strukturování a vyjednávání transakcí.

V oblasti bankovnictví a financí Martin pravidelně poskytuje právní služby v souvislosti se všemi standardními typy dluhového financování se zaměřením na akviziční a projektové financování, včetně jejich klubových a syndikovaných forem. Martin má rozsáhlé praktické zkušenosti s poradenstvím finančním institucím jako věřitelům a obchodním společnostem jako dlužníkům v souvislosti s transakčním financováním, a proto ví, jak sladit vzájemné pozice stran úvěrového vztahu. Nad rámec uvedeného je Martin schopen díky jeho teoretickým znalostem a dlouholetým praktickým zkušenostem v oblasti dluhového financování porozumět komerčním aspektům finančních transakcí a plně chápe jejich lokální či případně přeshraniční aspekty.

Martin Koláček