Lidé

Miroslava Kuklincová

ICT/TMT, Forenzní služby Ambruz & Dark Deloitte Legal

Advokátka

Miroslava Kuklincová

Nile House

Karolinská 654/2

Praha 8

Česká republika

186 00

zobrazit na mapě

Miroslava Kuklincová je advokátkou a Senior Manager v Ambruz & Dark Deloitte Legal. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a účastnila se studijní stáže na Univerzitě v Grenoblu ve Francii.

Miroslava se věnuje především obchodnímu právu, právu hospodářské soutěže, právu duševního vlastnictví a právu informačních a komunikačních technologií, a to včetně související problematiky ochrany osobních údajů. Miroslava také klientům poskytuje právní poradenství za účelem zajištění souladu s právem hospodářské soutěže a v oblasti nastavení dodavatelsko- odběratelských vztahů.

Miroslava je vedoucí týmu zaměřeného na právo duševního vlastnictví a má zkušenosti s poskytováním právního poradenství různým klientům v dané oblasti práva, včetně, nikoliv však výlučně, přípravou smluvní dokumentace (licenčních smluv o užití děl chráněných autorským právem, smluv týkajících se ochranných známek, patentů či jiných průmyslových práv). Poskytovala také právní asistenci klientům v registračních řízeních, při vymáhání práv duševního vlastnictví a podporu při vyjednávání s kolektivními správci. Kromě toho má Miroslava zkušenosti s prováděním právních prověrek zaměřených na práva duševního vlastnictví a obchodní právo.

Miroslava je členem České advokátní komory.

Miroslava Kuklincová