Lidé

Martina Solská

Risk Advisory

Manažerka

Martina Solská

Martina je manažerkou v týmu udržitelnosti. Má více než 12leté profesní zkušenosti s poradenstvím a řízením udržitelných komunikačních a marketingových projektů na evropské úrovni. Dříve pracovala ve službách Bio Intelligence Service a Deloitte Sustainability ve Francii. Účastnila se také evropských projektů v oblasti energetiky ve společnosti Net4Gas. Martina získala vzdělání v oblasti ekonomie/mezinárodních vztahů a rozvoje. Má zevrubné znalosti předpisů EU a otázek souvisejících s problematikou EU. Na předchozích pozicích se zaměřovala na řízení a realizaci projektů v oblasti udržitelné výroby a spotřeby.

Martina Solská