Lidé

Martin Vykopal

Commercial Deloitte Legal

Advokátní koncipient

Martin Vykopal

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Martin Vykopal je advokátní koncipient v oddělení obchodního práva ve společnosti Deloitte Legal v Brně. Martin se zaměřuje především na obecnou smluvní agendu zahrnující zejména přípravu, revize a vyjednávání rozličných obchodních smluv, jako jsou kupní smlouvy, smlouvy o dílo, ale také komplexní rámcové smlouvy, distribuční smlouvy, dohody o mlčenlivosti a další. Martin se taktéž specializuje na poradenství při řešení obchodních sporů, při kterém pomáhá klientům při posuzování jejich právního postavení a přípravě účinné procesní strategie v soudním nebo rozhodčím řízení.

Martinova expertíza zahrnuje také širokou škálu služeb souvisejících s vnitrostátními a mezinárodními fúzemi a akvizicemi. Martin má zkušenosti s poskytováním podpory klientům po celou dobu průběhu M&A transakcí, od předtransakčních kroků (např. due diligence), přes přípravu a vyjednávání rozličné transakční dokumentace, až po závěrečné kroky transakce (např. zajištění naplnění procesních požadavků u rejstříkových soudů).

Martin Vykopal