Lidé

Nik Černomorský

Řízení rizik

Partner

Nik Černomorský

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Nik je partnerem v oddělení řízení rizik společnosti Deloitte Česká republika a současně lídrem týmu poradenství v oblasti řízení rizik pro automobilový průmysl ve střední Evropě.

Má rozsáhlé technické a akademické znalosti a více než 16 let zkušeností v businessové sféře. Ve své pozici je odpovědný za strategii a vizi poradenství pro oblast řízení kybernetických, operačních, regulatorních a finančních rizik a poskytování služeb a spolupráci s globálním expertním centrem pro GRC technologie společnosti Deloitte.

Zaměřuje se především na regulatorní projekty s rozsáhlými dopady na lidské zdroje, procesy a technologie. Mezi jeho aktuální klíčová témata se řadí vestavěné technologie, udržitelnost a nefinanční rizika.

Nikův tým disponuje rozsáhlými zkušenostmi, které jim umožňují optimálně uchopit business stránku problému, zejména operacionalizaci a technologické aspekty. Na základě rámcových požadavků klienta a po zohlednění doporučení daňového, právního a auditního týmu vypracuje přehled detailních požadavků, roadmapu, návrh řešení, návrhy uživatelských rozhraní ad. Jeho tým pomáhá organizacím vytvářet řešení, která reálně odpovídají jejich potřebám, a která zohledňují specifika jejich klíčových divizí, podpůrných útvarů, procesů i IT infrastruktury.

Před nástupem do Deloitte Nik pracoval pro McKinsey & Company, Societe Generale a Space Research Centre. Získal magisterský titul na Masarykově univerzitě v Brně a Moskevské státní univerzitě, jeho specializací je aplikovaná kosmonautika a aplikovaná informatika se zaměřením na organizaci a technologii ochrany informací.

Nik Černomorský