Lidé

Nik Černomorský

Poradenské služby

Ředitel

Nik Černomorský

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Nik Černomorský je ředitelem v oddělení Consultingu společnosti Deloitte Česká republika. Vede poradenský tým pro oblast řízení rizik a tým specializovaný na Governance, Risk and Compliance (GRC) technologie ve střední Evropě. Má rozsáhlé technické a akademické znalosti a více než 15 let zkušeností v obchodní sféře. Ve své pozici je odpovědný za strategii a vizi poradenství pro oblast řízení kybernetických, operačních a regulatorních rizik a řízení expertního centra pro GRC technologie společnosti Deloitte.

Zaměřuje se především na regulatorní projekty – jeho tým disponuje zkušenostmi, které jim umožňují optimálně uchopit business stránku problému, zejména operacionalizaci a technologické aspekty. Na základě rámcových požadavků klienta a po zohlednění doporučení daňového, právního a auditního týmu vypracuje přehled detailních požadavků, roadmapu, návrhy řešení, návrhy uživatelských obrazovek apod. Jeho tým pomáhá finančním institucím a dalším organizacím vytvářet řešení, která reálně odpovídají jejich potřebám, a která zohledňují specifika jejich klíčových divizí, podpůrných útvarů, procesů i IT infrastruktury.

Před nástupem do společnosti Deloitte Nik pracoval pro McKinsey & Company, Societe Generale a Space Research Centre. Získal magisterský titul na Masarykově univerzitě v Brně a Moskevské státní univerzitě, jeho specializací je aplikovaná kosmonautika a aplikovaná informatika se zaměřením na organizaci a technologii ochrany informací.

Nik Černomorský