Lidé

Nicole Fatinová

Poradenství

Innovation consultant

Nicole Fatinová

Nicole pracuje jako konzultantka pro inovace v týmu Deloitte Next, kde zastává hned několik rolí. Na starosti má především zajišťování celkové organizace rozličných akcí, kde se stará o to, aby vše probíhalo hladce. Nicole navíc provádí uživatelský výzkum včetně rozhovorů se zákazníky a online šetření. Předtím, než se připojila k týmu NEXT, pomáhala Nicol s rozvojem start-upů za použití různých inovativních metod. Podílela se také na organizaci několika akcií zaměřených na inovace, jako např. Singularity University Summit nebo Týden podnikání ČR.

Nicole Fatinová