Lidé

Ondřej Chovanec

M&A/Corporate, ICT/TMT Deloitte Legal

Advokát

Ondřej Chovanec

Ondřej Chovanec je manažerem v oddělení korporátního práva ve společnosti Deloitte Legal v Praze. Klientům poskytuje podporu zejména v oblasti korporátního práva včetně restrukturalizací skupin a M&A. Kromě právnické fakulty Ondřej vystudoval rovněž ekonomii a má vynikající pracovní znalosti účetnictví, které v rámci svého oboru korporačního práva a M&A využívá na denní bázi. Bohaté zkušenosti má s vyjednáváním, přípravou a připomínkováním obchodních smluv. Své služby Ondřej poskytuje klientům z většiny průmyslových odvětví, především však výrobním a automobilovým společnostem.

Ondřej Chovanec