Lidé

Pavel Bejšovec

Pracovní právo Ambruz & Dark Deloitte Legal

Advokát

Pavel Bejšovec

Nile House

Karolinská 654/2

Praha 8

Česká republika

186 00

zobrazit na mapě

Pavel je advokátem v Ambruz & Dark Deloitte Legal. Klientům poskytuje služby zejména v oblasti pracovního práva. V této souvislosti poskytuje svým klientům poradenství související s každodenními pracovněprávními záležitostmi, pomáhá jim v případě sporů (soudních, mimosoudních nebo v řízeních se státními orgány). Má také rozsáhlé zkušenosti s projekty zaměřenými na změnu korporátní struktury či způsobu rozvrhování pracovní doby, a dále s  odměňováním, vymáháním pohledávek za zaměstnanci, vysíláním pracovníků do zahraničí či agenturním zaměstnáváním. Před svým nástupem do Deloitte Legal v roce 2018 pracoval ve velkých mezinárodních společnostech, kde se věnoval rovněž především oblasti pracovního práva.

Pavel Bejšovec