Lidé

Petr Knebel

Regulace Deloitte Legal

Advokát

Petr Knebel

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci studia Petr absolvoval studijní stáž na Schulich School of Business v kanadském Torontu. Petr působí ve společnosti Deloitte Legal od července 2011, nejprve jako právní asistent, od září 2013 jako koncipient a od října 2017 jako advokát. Petr se specializuje na oblast veřejné regulace podnikání, zejména v oblasti práva životního prostředí, potravinářství, regulace obchodních řetězců a soutěžního práva obecně.

Petr získal své zkušenosti prací na projektech v oblasti uplatňování principu rozšířené odpovědnosti výrobce, poradenství v oblasti emisních povolenek a integrovaných povolení. Petr připravuje analýzy nově navrhované egislativy. Podílel se na poradenství v oblasti označování potravinářských výrobků. Pro klienty působící v těchto odvětvích také poskytuje každodenní poradenství v oblasti soutěžního, smluvního a korporátního práva.

Petr Knebel