Lidé

Petr Mik

ICT/TMT Deloitte Legal

Advokátní koncipient

Petr Mik

Petr je advokátním koncipientem v Digital oddělení Deloitte Legal v Praze. Věnuje se především obchodnímu právu, právu informačních a komunikačních technologií (ICT), právu duševního vlastnictví a právní problematice ochrany osobních údajů. V oblasti ICT a autorského práva se specializuje na licenční smlouvy, smlouvy typu Software-as-a-Service, a na dohody o vývoji a servisu software. Petr se také zaměřuje na zastupování klientů v oblasti ochranných známek a v souvisejících známkových sporech před národními a mezinárodními úřady. Před nástupem do Deloitte Legal působil v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře, kde se věnoval také právu veřejných zakázek a nemovitostnímu právu.

Petr Mik