Lidé

Pavel Šimák

Poradenské služby

Ředitel

Pavel Šimák

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Pavel je ředitelem poradenství v oblasti lidského kapitálu a globálních center sdílených podnikových služeb ve společnosti Deloitte Česká republika. Má zkušenosti z mnoha oblastí spadajících do agendy Center sdílených služeb, včetně studií proveditelnosti, designu, migrace, a optimalizace provozních operací. Je spoluautorem konceptu strategického HR zaměřeného na stávající pracovní sílu a výzvy trhu práce.

Pavel Šimák