Lidé

Petra Turečková

Banky a finance Ambruz & Dark Deloitte Legal

Advokátka

Petra Turečková

Petra je advokátka týmu finančního a bankovního práva Ambruz & Dark Deloitte Legal. Petra v rámci svého předchozího působení v jedné
z významných českých bank získala zkušenosti v oblasti implementace evropské legislativy regulující spotřebitelské úvěry do českého právního řádu. Během svého působení v Ambruz & Dark Deloitte Legal participovala na přípravě licence pro činnost platební instituce či právním poradenství ve vztahu k implementaci evropské směrnice PSD 2 do českého právního řádu.  

Petra Turečková