Lidé

Petr Turek

M&A/Corporate Deloitte Legal

Senior Associate

Petr Turek

Petr Turek je advokátem v advokátní kanceláří Deloitte Legal, kde působí v M&A týmu od roku 2012, a je rovněž členem České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a semestrální studijní pobyt na nizozemské Radboud Universiteit Nijmegen.

Petr se ve své praxi jako člen M&A týmu zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti fúzí a akvizic. Dále se podílí na poskytování služeb v oboru práva obchodních společností (korporátní právo, likvidace a přeměny obchodních korporací) a práva závazkového.

Petr hovoří česky, anglicky a rusky.

Petr Turek