Lidé

Petra Věžníková

Digital Law | Competition Law

Managing Associate | Advokát

Petra Věžníková

Petra působí jako advokátka a managing associate v pražské kanceláři Deloitte Legal v oddělení Digital, které se specializuje na právní oblasti spojené s informačními a komunikačními technologiemi a duševním vlastnictvím. Petra se zaměřuje primárně na sektor elektronických komunikací a digitálních technologií, kde uplatňuje své odborné znalosti a zkušenosti jak z oblasti regulatorních požadavků, tak v otázkách ochrany hospodářské soutěže a státní podpory. Vedle toho poskytuje také právní poradenství klientům v otázkách ochrany osobních údajů a kyberbezpečnosti, včetně vedení forenzních projektů, v rámci kterých poskytuje předním hráčům na trhu jak transakční, tak strategické poradenství.  

Vedle studia práva získala Petra bakalářský titul v oboru mezinárodního obchodu a magisterský titul v oboru ekonomie se zaměřením na digitální právo a ochranu hospodářské soutěže. 

Petra Věžníková