Lidé

Raúl García-Rodríguez

Řízení rizik

Ředitel

Raúl García-Rodríguez

Raúl je ředitelem v oddělení Řízení rizik společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým poradenských služeb pro oblast udržitelnosti a ESG.

Během svého více než dvacetiletého působení v mezinárodních vedoucích pozicích ve veřejných institucích i v soukromých společnostech získal rozsáhlé zkušenosti. Jako specialista na investice do realit a nemovitých aktiv řídil investiční portfolio průmyslových a komerčních realit s důrazem na obnovitelné zdroje energií a zemědělství. Má skvělé znalosti urbanistického rozvoje, financí a technologií, které jsou aplikovatelné ve správě a řízení realitních aktiv.

Před nástupem do Deloitte pracoval Raúl pro Bogaris Group, kde sestavoval portfolio specializovaných nemovitých aktiv po celé Evropě. Vedl také Economist Intelligence Unit pro střední a východní Evropu a vývojový tým na trhu Společenství nezávislých států, kde si vybudoval rozsáhlou síť seniorních kontaktů v politických, korporátních i akademických kruzích napříč regiony střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států. Svou profesní kariéru zahájil na španělském ministerstvu hospodářství v kanceláři pro podporu obchodu a ekonomiky v České republice a byl pověřen založením kanceláře na Slovensku. Je členem poradní skupiny EHK OSN pro realitní trh (tým odborníků, kteří asistují Komisi OSN pro oblast bydlení a hospodaření s půdou a pracovní skupina pro správu půdy s cílem rozvinout udržitelné realitní trhy). Raúl spolupracuje také s globálními think tanky a iniciativami, jakými jsou např. ESI ThoughtLab a Premios Latinoamerica Verde jako technický poradce pro programy Smart City a Urban Development.

Raúl získal magisterský titul v ekonomickém oboru udržitelnost a sociální odpovědnost firem na Národní univerzitě distančního vzdělávání (UNED) v Madridu, magisterský titul v oboru urbanismu na Baskickém institutu pro veřejnou správu (IVAP) v Bilbau a magisterský titul v oboru mezinárodní obchod v institutu ICEX v Madridu. Mluví plynule španělsky, anglicky, francouzsky a ovládá několik slovanských jazyků.

Raúl García-Rodríguez