Lidé

Roman Lux

Finanční poradenství

Director

Roman Lux

Roman je členem týmu finančního poradenství a zabývá se poskytováním služeb pro finanční sektor, se zaměřením na oceňování, finanční management a business strategy. Má více než osmnáct let zkušeností v bankovnictví, zejména ve finančním řízení, performance managementu a pricingu.

Do týmu Deloitte Roman nastoupil v únoru 2017. V předchozích letech působil například v PPF či na několika manažerských pozicích ve skupině České spořitelny v oblasti financí či retailového bankovnictví.

Roman Lux