Lidé

Renata Šiklová

Poradenské služby

Ředitelka

Renata Šiklová

Renata je ředitelkou v oddělení Consultingu společnosti Deloitte Česká republika. Vede tým specializující se na poradenství v oblasti řízení operačních rizik, má bohaté zkušenosti se strategickými i implementačními projekty přinášejícími řešení pro risk management, compliance a regulatoriku. Již více než 8 let se věnuje řízení komplexních projektů v České republice i zahraničí. Její tým pomáhá finančním i dalším institucím dodávat ucelená řešení jako Governance Risk Compliance (GRC) aplikace, software asset management, risk analytics, nastavení interních kontrol, kategorizace rizik, revize a nastavení ochrany osobních údajů a další.

Renata získala vysokoškolské vzdělání v oboru finanční a pojistná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Renata Šiklová