Lidé

Tomáš Babáček

Daňová litigace, Regulace Deloitte Legal

Partner a advokát

Tomáš Babáček

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Tomáš Babáček vede skupinu zaměřenou na oblast regulovaných průmyslových odvětví a řešení daňových sporů. Tomáš Babáček získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Universitě v Auvergne ve Francii, kde studoval mezinárodní právo a právo EU. Získal titul LL.M. z evropského obchodního práva od konsorcia evropských univerzit Pallas.

Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti dodržování komplexních regulatorních požadavků na podnikání, s ochranou proti nepřiměřeným postupům veřejné správy a s řešením dopadů podnikání na dotčené subjekty, a to často prostřednictvím programů strategické spolupráce podnikatelů a dotčených subjektů. Zastupuje klienty v daňových řízeních a radí při uplatňování práva životního prostředí a evropského práva (státní podpora, fondy EU).

Tomáš Babáček