Lidé

Tomáš Čadil

Financial Services Industry

Manažer

Tomáš Čadil

Nile House

Karolinská 654/2

Praha 8

Česká republika

186 00

zobrazit na mapě

Tomáš Čadil je manažerem v oblasti regulatoriky finančních institucí, řízení rizik a compliance. Od roku 2005 působil na různých pozicích na finančním trhu, podílel se na externích a interních auditech finančních institucí a pracoval v oblasti řízení rizik, kde si osvojil analytické dovednosti při práci s finančními výkazy, oceňováním produktů finančního trhu a aplikování modelů řízení různých druhů rizik.

Díky uvedeným praktickým zkušenostem je schopen kombinovat a doplňovat komerční a regulatorní přístup při řešení specifických úkolů v rámci různých projektů. Tomáš získal vysokoškolské ekonomické vzdělání na Vysoké škole ekonomické a je držitelem profesní certifikace FCCA.

Tomáš Čadil