Lidé

Tomasz Heczko

Commercial, M&A/Corporate Deloitte Legal

Advokát

Tomasz Heczko

Spielberk Office Centre

Holandská 1

Brno

Česká republika

639 00

zobrazit na mapě

Tomasz Heczko je advokátem v Deloitte Legal. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a absolvoval také roční studijní pobyt na francouzské Université Paris Descartes.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů a dále na obchodní právo obecně. Tomasz má rozsáhlé zkušenosti se spornou agendou (negociace, litigace, rozhodčí řízení, insolvence). Zastupoval klienty v případech, kdy hodnota sporu dosahovala desítek milionů Euro, a to jak před vnitrostátními soudy, tak v mezinárodním rozhodčím řízení.

V oblasti obchodního práva se Tomasz zaměřuje na právo smluvní, především pak na smlouvy o dílo ve výstavbě, vč. výstavby velkých technologických celků.

Tomasz hovoří česky, anglicky, francouzsky a polsky.

Tomasz Heczko