Lidé

Tadeáš Vacek

Poradenské služby

Senior konzultant

Tadeáš Vacek

Tadeáš je senior konzultant v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika, kde se věnuje nejen datové analýze, datové vizualizaci a vizuální analytice, ale i oblasti reportingu a práci s geodaty. V rámci Deloitte zastřešuje řešení a projekty připravované prostřednictvím nástroje Tableau.

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde se na Fakultě životního prostředí zaměřoval na práci s geografickými informačními systémy, dálkovým průzkumem Země, satelitními daty a geodaty obecně. V rámci projektů se snaží rovněž o odhalování insightů a patternů při propojování business dat a dat prostorově orientovaných. Tím umožňuje klientům progresivní data-driven rozhodování, plánování a tvorbu business strategie.

Tadeáš Vacek