Lidé

Vojtěch Bašný

Regulace Deloitte Legal

Advokátní koncipient

Vojtěch Bašný

Vojtěch Bašný je právník v oddělení Práva životního prostředí ve společnosti Deloitte Legal v České republice. Vojtěch se specializuje na environmentální regulaci a zajímá se především o lesní právo, zemědělské právo, ochranu biodiverzity, dřevo z legálních zdrojů a biohospodářství. Vojtěch má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním státu v expertních skupinách Evropské komise a Pracovní skupině pro oblast lesnictví Rady EU v Bruselu. Vojtěch byl zapojen do tvorby legislativy na Ministerstvu zemědělství, působil jako expert na mezinárodní lesnickou politiku a zahraniční lesnickou politiku České republiky. Rovněž se účastnil mezinárodních vyjednávání v rámci UNFF a EHK OSN.
Vojtěch Bašný