Lidé

Václav Loubek

Audit & Assurance

Partner

Václav Loubek

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Václav Loubek je partnerem v oddělení auditorských a poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Pan Loubek má 20letou praxi v účetnictví, auditu, implementaci Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) a firemních financích. Je certifikovaným daňovým poradcem a certifikovaným auditorem Komory auditorů České republiky. Jako partner v oblasti auditu odpovídá nebo v minulosti odpovídal za audit řady významných podniků.

Václav Loubek