Lidé

Vladislav Strnad

Poradenské služby AI & Data

Manager

Vladislav Strnad

Vladislav je manager v AI&Data týmu společnosti Deloitte Security. Ve své práci se soustřeďuje na bezpečnostně orientované projekty týkající se politik Evropské Unie v oblasti Kosmického průmyslu a Vnitřních věcí. Má rozsáhlou profesní zkušenost s analýzou/koordinací/hodnocením bezpečnostních politik EU ve veřejném sektoru i v akademické sféře. Zároveň je autorem několika odborných článků o bezpečnostních tématech, které byly publikovány v mezinárodních recenzovaných žurnálech.  

Vladislav Strnad