Lidé

Zdeněk Horáček

Nemovitosti, Regulace Deloitte Legal

Advokát

Zdeněk Horáček

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Zdeněk Horáček působí jako advokát v advokátní kanceláři Deloitte Legal, kde je v týmu nemovitostního a stavebního práva odpovědný za problematiku vodního hospodářství. Zdeněk je členem České advokátní komory. Zdeněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doktorského studia, zaměřeného na právo životního prostředí, absolvoval roční stáž na Právnické fakultě Katolické univerzity v belgickém Leuvenu. Je expertem na vodní právo a dále se specializuje na nemovitostní a stavební právo, právo životního prostředí a správní právo, které v současné době vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Před nástupem do advokátní kanceláře pracoval Zdeněk na Ministerstvu zemědělství jako zástupce ředitele odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření. Je spoluautorem komentářů k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, vzorů vodoprávních rozhodnutí a učebnice vodního práva a pravidelně přednáší a publikuje v problematice vodního hospodářství.

Zdeněk Horáček