People

Anna Kottasová

Tax Litigation, Public Regulation Deloitte Legal

Junior Lawyer

Anna Kottasová

Anna Kottasová je advokátní koncipientkou ve společnosti Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Anna se specializuje na správu daní a daňovou litigaci, včetně asistence při daňových kontrolách a řešení sporů v rámci správního soudnictví. Dále má zkušenosti s projekty v oblasti ochrany osobních údajů v pojišťovnách i ve finančních institucích.

Anna Kottasová