People

Andrea Lančová

Regulace Deloitte Legal

Advokátní koncipientka

Andrea Lančová

Andrea Lančová je advokátní koncipientka v oddělení Environmentální regulace v Deloitte Legal v Praze. Andrea se zaměřuje na oblast rozšířené odpovědnosti výrobce, odpadové hospodářství a oběhovou ekonomiku a poskytuje právní poradenství v regulatorních, smluvních a korporátních otázkách pro klienty z těchto odvětví. Andrea má dále zkušenosti z oblasti správního řízení a fúzí a akvizicí.

Andrea Lančová