People

Jan Novotný

Tax Litigation Ambruz & Dark Deloitte Legal

Junior Lawyer

Jan Novotný

Nile House

Karolinská 654/2

Prague 8

Czech Republic

186 00

View on a map

Jan Novotný působí jako advokátní koncipient ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., kde je součástí daňově litigačního týmu.

Jan vystudoval právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a v rámci magisterského studia absolvoval roční program Erasmus na Universite de Bourgogne v Dijonu ve Francii.

Do společnosti Deloitte Legal přestoupil Jan na konci roku 2017 ze společnosti Deloitte Advisory, kde se specializoval na oblast převodních cen. Aktuálně se specializuje zejména na daňové právo a převodní ceny. V rámci svého předchozího působení v Bratislavské pobočce advokátní kanceláře ROWAN Legal získal pracovní zkušenosti také v oblasti veřejných zakázek, investičních arbitráží a občanskoprávních litigací.

Jan Novotný