People

Petra Turečková

Business Integrity Deloitte Legal

Attorney-at-Law

Petra Turečková

Petra je advokátka týmu finančního a bankovního práva Deloitte Legal. Petra v rámci svého předchozího působení v jedné z významných českých bank získala zkušenosti v oblasti implementace evropské legislativy regulující spotřebitelské úvěry do českého právního řádu. Během svého působení v  Deloitte Legal participovala na přípravě licence pro činnost platební instituce či právním poradenství ve vztahu k implementaci evropské směrnice PSD 2 do českého právního řádu.

Petra Turečková