Posted: 08 Mar. 2023 4 min.

Vi skal fejre kvinderne i dansk erhvervsliv!

Topic: God selskabsledelse

’Jørn, gør du egentlig noget for at fremme diversitet’?

Det spørgsmål støder jeg af og til på, og det kan jeg godt forstå. Som leder i en stor virksomhed må jeg erkende, at vi stadig har en stor rejse foran os, når det kommer til diversitet. Og den rejse begynder med, at vi tør sige det højt internt i vores organisation - men også eksternt.

Derfor gør jeg mig da også nogle refleksioner på denne internationale kampdag for kvinderne.

Danmarks Statistik lagde i morges tal ud på området. Tallene viser, at der ER noget at glæde sig over. Aldrig har flere kvinder siddet i Folketinget. Kvinder udgør nu 43 procent af folketingsmedlemmerne. Dermed er kvinderne i højere grad kommet til orde i det, vi kalder ’magtens centrum’.

Men samtidigt ved vi også, at 8 ud af 10 bestyrelsesposter i erhvervslivet udgøres af mænd, og direktørerne i virksomhederne også oftest er en mand.  Når det kommer til iværksætteri er der fortsat flere mænd end kvinder, der har lysten og modet til at starte op for sig selv, også blandt de unge. Erhvervslivets ’fødekæde’ begynder dermed med en overvægt af mænd.

Jeg vil undlade her at kloge mig på, hvorfor det er sådan. Der vil jeg lytte til andre. Jeg vil derfor ’nøjes’ med at konstatere, at det er virkeligheden anno 2023, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Det skal vi, fordi samfundet og også virksomhederne bliver stærkere af diversitet. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Vi kommer alle med forskellige kompetencer og baggrunde, menneskelige som faglige, og de bidrager alle til at styrke en organisation.

Jeg har selv en datter, der er godt på vej til at blive voksen. Når jeg ser på hende og hendes jævnaldrende veninder har jeg et dybfølt ønske om, at de kommer til at vokse op i en verden med lige så mange muligheder som mændene. 

At deres virkelighed og fremtidig er divers. At de ikke først og fremmest skal opleve et arbejdsmarked, hvor de skal tænke i begrænsninger og defineres ud fra køn og seksualitet. Men derimod opleve muligheder, opgaver og et inkluderende samfund.

Jer, der lige nu læser med, spørger sikkert, hvad jeg selv gør. Om jeg har været dygtig nok til at spotte de kvindelige talenter og givet dem muligheden for at udvikle sig til ledere. Det har jeg sikkert ikke været.

Derfor begynder rejsen mod en mere divers kultur også med erkendelse af, at vi har en opgave. I vores virksomhed vil vi gerne afspejle det samfund, vi lever i. Nogle dele af forretningen er historisk præget af en klar overvægt af mænd, for eksempel revisionsfaget. Det får vi næppe ændret på i morgen, og et regnskab skal også revideres efter reglerne – uanset køn.

Men i en organisation kan der sagtens være forskel på, hvad der trigger mig i mit arbejde som mand. Eller hvad der trigger en kvinde. Hendes personlige purpose kunne sagtens være et andet end mit, og det vil forretningen ikke blive dårligere af. Jeg tror, det er her, vi kan flytte os. I vores opfattelser af kompetencer, særligt de menneskelige, og den værdi vi tillægger de forskellige menneskelige kompetencer.

I Deloitte har vi derfor som ambition at integrere diversitet i vores daglige arbejde og tankegang. Vi har interne målsætninger for arbejdet, så ingen er i tvivl om, at vi tager opgaven alvorligt. Men vi er ikke i mål endnu, det erkender jeg, det er også derfor, jeg skriver dette indlæg. Vi skal minde os selv om opgaven 365 dage om året – ikke bare i dag.

For mig er Lise Nørgaard den, der på fornemmeste vis har formået at skildre den udvikling, vi har været igennem som samfund. Både med Matador – men også i hendes eget liv, som hun har beskrevet i sine biografier. For hun var jo ’kun en pige’ i sin fars øjne.

Vi husker alle den fine dame, Maude, der lå i sengen. Agnes, der knoklede i køkkenet. Mændene, der styrede både den finansielle sektor og forretningslivet, og sluttede arbejdsdagen af med et glas. 

Det er det samfund, vi kommer fra, og som vi heldigvis har fået ændret på gennem årene med kvindernes frigørelse. 

Vi er bare ikke i mål endnu, det skal vi huske os selv på.

Jeg vil derfor benytte dagen til at ønske jer alle en god kampdag – først og fremmest kvinderne, men egentlig også mændene. Fordi jeg tror på, vi sammen kan finde de gode løsninger for fremtiden.

Forfatter spotlight

Jørn Jepsen

Jørn Jepsen

Partner

Jørn er leder af Deloittes Private kundeprogram og har arbejdet med forretningsstrategier, revision og rådgivning i mere end 30 år. Som dansk leder af Deloitte Private er Jørns fokus særligt på at få danske små og mellemstore virksomheder til at excellere globalt.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('