Webinar
19 Aug.

De klassiske dyder - # session 2: Kontroller i et ledelses- og kulturperspektiv

Deltag i vores webinar række og bliv klogere på, hvordan man knækker nøden og får en praktisk og struktureret tilgang til kontroller – skab succes uden svinkeærinder.

Wednesday, 09:00 a.m.  CEST | 30 min
Event language: Danish

 

 

 

Register

Der er stort fokus på interne kontroller – især i den offentlige sektor – men alle organisationer såvel private som offentlige kan skabe succes med den rette proces og tilgang til kontroller. Det handler helt banalt om at få håndteret de mange ændringer, der sker, som medfører risici for organisationen, på den mest effektive måde – og hele tiden sikre, at medarbejderne er med.

Vi stiller derfor skarpt på ”fremtidens interne kontroller”, og hvordan man som organisation får mest ud af sit arbejde med risici og interne kontroller. Den 11. juni påbegyndte vi en webinar-række, som er tilpasset således, at man kan vælge en eller flere sessioner alt afhængig af modenhed og ønsker til inspiration. Ved deltagelse i alle 8 sessioner, vil du som deltager få gennemgået processen for ”intern kontrol-rejsen” fase for fase. Der vil være eksempler på metoder, værktøjer, skabeloner og konkrete eksempler på risici og kontroller.

Anden session vil omhandle:

Kontroller i et ledelses- og kulturperspektiv - Hvad er ledelsens ambition for kontrolmiljøet? Hvordan formuleres en ambition så den er forståelig og målbar? Hvad er kontrol kultur? Hvorfor arbejde med kontrol kultur? Hvordan arbejdes der med kontrolkultur?

Det skaber tryghed og risici reduceres når de interne kontroller er kortlagt. Men den virkelige værdi opnås først når kontrollerne fungerer i balance med organisationens ambition og kontrolkultur. Vi ser nærmere på, hvordan sammenhængene mellem ambitioner, mål og kultur forankres i et kontrolkoncept.

Tilmeld dig vores andet webinar om "Kontroller i et ledelses- og kulturperspektiv" nedenfor. Du kan læse mere om de øvrige webinarer i rækken og tilmelde dig dem her.

Vi glæder os til at ”se” dig!


Webinaret er gratis

 

 

 

 

Wednesday, 19 Aug 2020 09:00 a.m. CEST
Share Share event on social
Register