Webinar
21 Oct.

De klassiske dyder - # session 5: Design af interne kontroller – hvad er en god kontrol?

Deltag i vores webinar række og bliv klogere på, hvordan man knækker nøden og får en praktisk og struktureret tilgang til kontroller – skab succes uden svinkeærinder.

Wednesday, 09:00 a.m.  CEST | 30 min
Event language: Danish

 

 

 

Register

Der er stort fokus på interne kontroller – især i den offentlige sektor – men alle organisationer såvel private som offentlige kan skabe succes med den rette proces og tilgang til kontroller. Det handler helt banalt om at få håndteret de mange ændringer, der sker, som medfører risici for organisationen, på den mest effektive måde – og hele tiden sikre, at medarbejderne er med.

Vi stiller derfor skarpt på ”fremtidens interne kontroller”, og hvordan man som organisation får mest ud af sit arbejde med risici og interne kontroller. Den 11. juni påbegyndte vi en webinar-række, som er tilpasset således, at man kan vælge en eller flere sessioner alt afhængig af modenhed og ønsker til inspiration. Ved deltagelse i alle 8 sessioner, vil du som deltager få gennemgået processen for ”intern kontrol-rejsen” fase for fase. Der vil være eksempler på metoder, værktøjer, skabeloner og konkrete eksempler på risici og kontroller.

Femte session vil omhandle:

Design af interne kontroller – hvad er en god kontrol? - Et kontrolkoncept kan bestå og opbygges af mange forskellige typer af kontroller, så som retningsgivende, forebyggende, opdagende og korrigerende kontroller. Samtidig kan kontroller være automatiske, manuelle eller it-afhængige.

Design af interne kontroller kræver forståelse for sammenhængen mellem risici og kontroller og de særegne kendetegn ved de forskellige typer af kontroller. Vi giver en introduktion til kontroltyperne, herunder funktionsadskillelse og autorisationer

Vi drøfter styrken af kontroller og ”hvad er en god kontrol”. Vi giver samtidig et konkret eksempel på dokumentation af en kontrol med afsæt i risikoanalyse og berører ”hvad er god dokumentation?”.

Tilmeld dig vores femte webinar om "Design af interne kontroller – hvad er en god kontrol?” nedenfor.

 Du kan læse mere om de øvrige webinarer i rækken og tilmelde dig dem her.

Vi glæder os til at ”se” dig!


Webinaret er gratis

 

 

 

 

Wednesday, 21 Oct 2020 09:00 a.m. CEST
Share Share event on social
Register