Webinar
2 Dec.

De klassiske dyder - # session 7: Hvordan sikrer man kontroller er effektive?

Deltag i vores webinar række og bliv klogere på, hvordan man knækker nøden og får en praktisk og struktureret tilgang til kontroller – skab succes uden svinkeærinder.

Wednesday, 09:00 a.m.  CEST | 30 min
Event language: Danish

 

 

 

Register

Der er stort fokus på interne kontroller – især i den offentlige sektor – men alle organisationer såvel private som offentlige kan skabe succes med den rette proces og tilgang til kontroller. Det handler helt banalt om at få håndteret de mange ændringer, der sker, som medfører risici for organisationen, på den mest effektive måde – og hele tiden sikre, at medarbejderne er med.

Vi stiller derfor skarpt på ”fremtidens interne kontroller”, og hvordan man som organisation får mest ud af sit arbejde med risici og interne kontroller. Den 11. juni påbegyndte vi en webinar-række, som er tilpasset således, at man kan vælge en eller flere sessioner alt afhængig af modenhed og ønsker til inspiration. Ved deltagelse i alle 8 sessioner, vil du som deltager få gennemgået processen for ”intern kontrol-rejsen” fase for fase. Der vil være eksempler på metoder, værktøjer, skabeloner og konkrete eksempler på risici og kontroller.

Syvende session vil omhandle:

Hvordan sikrer man kontroller er effektive? - Hvordan kan første og anden forsvarslinje samarbejde omkring tilsyn, test og overvågning af kontroller? Dataanalyse, løbende overvågning mv. – hvordan kan teknologier anvendes til at give sikkerhed for effektive kontroller?

Der skal føres ledelsestilsyn med, at kontroller er behørigt etableret og fungerer i praksis. Men hvordan skabes overblik over kontrollers effektivitet? Vi giver et indblik i forskellige former for testmetoder og styringsværktøjer, som bidrager til at give ledelsen sikkerhed for effektiviteten af kontroller.

Tilmeld dig vores syvende webinar om " Hvordan sikrer man kontroller er effektive? nedenfor.

 Du kan læse mere om de øvrige webinarer i rækken og tilmelde dig dem her.

Vi glæder os til at ”se” dig!


Webinaret er gratis

 

 

 

 

Wednesday, 2 Dec 2020 09:00 a.m. CEST
Share Share event on social
Register