Webinar
16 Dec.

De klassiske dyder - # session 8: Ændringsstyring – hvordan styres og vedligeholdes kontroller?

Deltag i vores webinar række og bliv klogere på, hvordan man knækker nøden og får en praktisk og struktureret tilgang til kontroller – skab succes uden svinkeærinder.

Wednesday, 09:00 a.m.  CEST | 30 min
Sprog: Danish

 

 

 

Register

Der er stort fokus på interne kontroller – især i den offentlige sektor – men alle organisationer såvel private som offentlige kan skabe succes med den rette proces og tilgang til kontroller. Det handler helt banalt om at få håndteret de mange ændringer, der sker, som medfører risici for organisationen, på den mest effektive måde – og hele tiden sikre, at medarbejderne er med.

Vi stiller derfor skarpt på ”fremtidens interne kontroller”, og hvordan man som organisation får mest ud af sit arbejde med risici og interne kontroller. Den 11. juni påbegyndte vi en webinar-række, som er tilpasset således, at man kan vælge en eller flere sessioner alt afhængig af modenhed og ønsker til inspiration. Ved deltagelse i alle 8 sessioner, vil du som deltager få gennemgået processen for ”intern kontrol-rejsen” fase for fase. Der vil være eksempler på metoder, værktøjer, skabeloner og konkrete eksempler på risici og kontroller.

Ottende session vil omhandle:

Ændringsstyring – hvordan styres og vedligeholdes kontroller?- Hvordan etableres en proces for styring af ændringer? Hvem er ansvarlig for ændringer? Hvordan påvirkes risici og kontroller?

Vedligeholdelse af et solidt kontrolmiljø er ofte den største udfordring, når man arbejder med interne kontroller. I en foranderlig verden, hvor procesoptimeringer, ændring i arbejdsgange, organisationsændringer, lovgivningsmæssige ændringer mv. er dagligdag, er det derfor essentielt at have en stærk tilgang til ændringsstyring af sine interne kontroller.

Vi giver eksempler fra bedste praksis på, hvordan man kan sikre, at ændringer bringes ind i arbejdet med risici og de interne kontroller. Vi inkluderer elementer af forandringsledelse og kobler det med interne kontroller..

Tilmeld dig vores ottende webinar om "Ændringsstyring – hvordan styres og vedligeholdes kontroller?” nedenfor.
Du kan læse mere om de øvrige webinarer i rækken og tilmelde dig dem her.

Vi glæder os til at ”se” dig!


Webinaret er gratis

 

 

 

 

Wednesday, 16 Dec 2020 09:00 a.m. CEST
del Del eventet på social medier
Register