Webinar
29 Oct.

Webinar omkring operational transfer pricing og forventninger fra skattemyndigheder

Thursday, 08:30 a.m.  CEST | 30 min
Event language: Danish

Fokus i dette webinar er at give inspiration til, hvordan koncerner kan opbygge processer og kontroller for at sikre korrekt implementering af transfer pricing politikker. Vi tager udgangspunkt i vores bud på et årshjul, hvor vi gennemgår de væsentligste opgaver for en finansfunktion i løbet af året for at sikre, at de koncerninterne transaktioner bliver implementeret/faktureret i henhold til de vedtagne transfer pricing politikker og armslængdeprincippet. 

Tilmeld dig her

Danske og udenlandske skattemyndigheder har et stigende fokus på transfer pricing, og vi forventer, at fokus vil blive accelereret som følge af de store udgifter, regeringen har haft i forbindelse med Covid-19 og hjælpepakker. Fokus vil være i form af flere og mere omfangsrige skatterevisioner på transfer pricing området.

Danske og udenlandske koncerner har i de seneste år haft fokus på transfer pricing compliance i form af transfer pricing dokumentationer, skriftlige aftaler og benchmarks for at sikre et beredskab i tilfælde af henvendelser fra skattemyndigheder. Flere koncerner konstaterer oftest i forbindelse med udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen, at ikke alle transaktioner er implementeret/faktureret i henhold til prispolitikkerne som følge af mangelfuldt datagrundlag og manglende kontroller.

Fokus i dette webinar er at give inspiration til, hvordan koncerner kan opbygge processer og kontroller for at sikre korrekt implementering af transfer pricing politikker. Vi tager udgangspunkt i vores bud på et årshjul, hvor vi gennemgår de væsentligste opgaver for en finansfunktion i løbet af året for at sikre, at de koncerninterne transaktioner bliver implementeret/faktureret i henhold til de vedtagne transfer pricing politikker og armslængdeprincippet. Vi kigger i den forbindelse på praktiske værktøjer for de mest gængse transaktionstyper i multinationale koncerner, og på hvilket datagrundlag skattemyndigheder forventer skal foreligge som en del af transfer pricing dokumentationen.

Vi kommer i den forbindelse kort ind på, hvordan COVID-19 kan håndteres fra et praktisk perspektiv i forhold til årsjusteringer og generel aflønning af selskaber.

Afslutningsvist kommer vi med forslag og inspiration til, hvor koncerner kan opstille kontroller for at sikre, at processerne for korrekt implementering bliver fulgt og datagrundlag udarbejdet og gemt. 

 

OBS: Vær opmærksom på, at bekræftelsesmail og remindermails, som indeholder linket til webinaret, kan ende i spamfilteret.

  
Webinaret er gratis

 

Hvornår:

29. oktober 2020

 

 

Speakers

Jesper Aagaard Rasmussen 

Jesper er partner i Tax & Legal med fokus på transfer pricing. Han har flere års erfaring med at arbejde med multinationale kunder både som rådgiver og fra en stilling i branchen. 

Jesper har specialiseret sig inden for virksomhedsomstruktureringer og optimering, tvistløsninger og gensidige aftaler, værdiansættelse af immaterielle aktiver samt større dokumentationsprojekter. Jesper er desuden specialiseret i implementering af transfer pricing-systemer for i praksis at kunne fremme transaktionsflow og dokumentationsprocesser i en post-implementeringsfase.

Asger Mosegaard Kelstrup

Asger Mosegaard Kelstrup er partner og leder af Deloittes danske afdeling for transfer pricing.

 

 

Thursday, 29 Oct 2020 08:30 a.m. CEST
Share Share event on social
Tilmeld dig her