Webinar
31 Aug.

E-commerce og One Stop moms

Tuesday, 09:00 a.m.  CET | 1 hr
Event language: Danish

Den 1. juli 2021 blev EU-momssystemet forenklet med ordningen One Stop Shop (OSS) til fordel for de virksomheder, som sælger til private kunder i andre EU-lande. I dette virtuelle event sætter vi fokus på, hvad det betyder for din virksomhed, og hvordan det kommer til at køre i praksis.

 

 

 

Tilmeld dig her

Mange virksomheder har webshops, som retter sig præcist mod kunder, der er bosiddende i andre EU-lande. Webshoppens varer kan fx markedsføres, prissættes og ikke mindst momses forskelligt, afhængigt af om kunden bor i Tyskland, Spanien eller et andet EU-land. Med sådanne aktiviteter skal virksomheden registreres for moms i op mod 27 EU-lande for at være compliant og opkræve den rigtige moms hos kunderne. Det kan være en meget stor byrde og ikke mindst omkostningstungt. 

Den 1. juli 2021 trådte en række forenklinger i kraft, som netop skal gøre det nemmere for virksomheder at sælge varer i andre EU-lande. Ordningen hedder One Stop Shop (OSS) og betyder, at virksomheder nu kan vælge at lade sig registrere i ét EU-land og i dette land angive og betale salgsmoms, som opkræves lokalt hos kunderne. Alle EU-landes salgsmoms kan efter denne OSS angives på én fælles momsangivelse i fx Danmark.

Vi vil bl.a. komme ind på:

  • 1. juli trådte One Stop Shop i kraft, og hvad så?
  • Hvor trykker skoen – Deloittes erfaringer med virksomheder og skattemyndighederne.
  • Hvordan kører praktikken med at opkræve og bogføring af udenlandsk moms?
  • Hvornår kan I faktisk ikke bruge de nye OSS forenklinger?

 

Hvornår:

31. august 2021
kl. 09.00-10.00

 

 

 

Speakers

Lone Friis, Partner, Deloitte

Lone Friis er partner i Deloittes indirekte skattegruppe. Lone har bred erfaring med at rådgive større koncerner med aktiviteter i Danmark og udlandet, herunder optimere momsforhold, implementere lovændringer i koncerner og forhandle med SKAT. Ved mangeårigt arbejde med store og komplekse virksomheder har Lone opnået bred erfaring med at rådgive om moms, told, afgifter og ejendomsvurdering på alle niveauer i en organisation. Lone er ansvarlig for Deloittes told- og ejendomsvurderingsgruppe.

Henrik Pedersen, Partner, Deloitte

Henrik er partner i Deloittes afdeling for indirekte skatter og har i en lang årrække rådgivet danske og internationale virksomheder, herunder virksomheder med blandede momspligtige og momsfrie aktiviteter. Henrik hjælper ofte virksomheder i de komplekse forhandlinger med SKAT og har deltaget i en række implementeringsprojekter, hvor den daglige håndtering af moms har stor betydning. Henrik er også rådgiver for en del e-handelsvirksomheder og disses brancheorganisation, FDIH.

Recommended for you

Tuesday, 31 Aug 2021 09:00 a.m. CET
Share Share event on social
Tilmeld dig her