Webinar
10 Mar.

Opsamling på ”Intern kontrol rejsen” – fra start til slut

Hvordan får man succes med interne kontroller?

Wednesday, 09:00 a.m.  CET
Event language: Danish

I 2020 afholdte vi 8 webinarer hvor vi fase for fase gennemgik den praktiske intern kontrol rejse – dvs. hvordan får man succes med interne kontroller? Vi skrællede de teoretiske lag af, gik helt ind til benet og krydrede webinarerne med praktiske værktøjer og eksempler – ingen højtflyvende koncepter. Men efter julemaden er sunket og vi ser frem mod et nyt år, hvad var det så nu de vigtige pointer var i hver fase? Vi ser tilbage og laver en opsamling – også hvis du ikke havde mulighed for at deltage i alle sessioner..

Tilmeld dig her

Det vigtigste budskab er, at Intern Kontrol rejsen er en løbende proces, den stopper ikke. Det er nu ærmerne skal smøres op og der skal eksekveres så frugterne kan høstes i 2021 og frem. En organisations kontrol rejse afhænger af modenheden af kontrolmiljøet og ledelsens ambition, som var første fase i kontrolrejsen. 

Vi dykker ned i hovedpointerne fra hver session, men sætter ekstra fokus på digitalisering, en struktureret og operationel tilgang til kontroller. Erfaringer hermed varierer på tværs af organisationer; derfor har vi denne gang inviteret Morten Egelund med i studiet, som er ansvarlig partner for Intern Kontrol & Intern Revision i Deloittes Risk Advisory afdeling.

Vi spørger ham om hans erfaringer og observationer i markedet samt drøfter hovedbudskaberne for hver fase i Intern Kontrol rejsen. Samtidig spørger vi Kristina Wiese Tranberg, som er Director, intern kontrol ekspert og ansvarlig for Intern Kontrol transformation i Deloittes Risk Advisory afdeling, om der er nye intern kontrol tendenser og trends for 2021 og hvilke vi kan overføre fra 2020. Mai Hartz Christiansen vil facilitere vores opsamling på Intern Kontrol rejsen.

Vi runder af med et kig på, hvordan man kan lave en konkret vurdering af og plan for sin egen organisations kontrol rejse.

Kom med på rejsen og vær med til at frigøre værdien af interne kontroller. 

Key take-aways: 

  • Indsigt i hovedbudskaberne fra de 8 afholdte intern kontrol webinarer i 2020
  • Indblik i eksperternes erfaringer og perspektiver på interne kontroller i 2021 og frem
  • Inspiration til hvordan en overordnet vurdering af kontrolmiljøet kan foretages og danne baggrund for operationel plan for interne kontroller 

  
Hvor:

Online - virtuelt event

 

Dato og tid

10. marts 2021
Kl. 9.00-10.00

 

Oplægsholdere

Morten Egelund, Partner, Deloitte

Morten er partner i Risk Advisory og leder af vores Nordiske Public forretning. Han har en baggrund som statsautoriseret revisor og har specialiseret sig indenfor områder som interne kontroller, compliance, risk management og intern revision. Morten rådgiver en række statslige organisationer, men trækker også på erfaring med rådgivning af store internationale virksomheder. Gennem de seneste år har kontrolagendaen i den statslige sektor været et centralt område i Mortens rådgivning.

Kristina Wiese Tranberg, Director, Deloitte

Kristina hjælper organisationer med at transformere de måder, hvorpå interne kontroller udføres i dag. Hun har særligt fokus på, hvordan det fulde udbytte af kontroller opnås ved en pragmatisk tilgang til kontroller og især, hvordan ledelsen effektivt kombinerer menneskelige egenskaber, teknologi og data, hvor kontrolkulturen binder det hele sammen. Kristina har mere end 19 års intern kontrol erfaring både med fokus på Private og Offentlige organisationer. Kristina har bred erfaring med intern kontrol implementering, og er ekspert i praktisk anvendelse af den internationale COSO begrebsramme for kontroller.

Mai Hartz Christiansen, Senior Manager, Deloitte

Mai er uddannet revisor og har over 15 års erfaring som revisor og konsulent, hvor hun over de seneste ti år har specialiseret sig indenfor den offentlige sektor. Mai er specialist i offentlig regnskabspraksis og interne kontroller, hvor hun har opnået et dybt kendskab til regler og rammevilkår, samt omfattende erfaring med at omsætte disse til løsninger, der kan implementeres og fungerer i praksis. Mai har et stort fokus på risici, compliance, automatisering og systemanvendelse og arbejder aktivt med at understøtte design og implementering af processer og kontroller, der giver mening og som i videst muligt omfang udnytter de muligheder, der ligger i den enkelte organisations systemer.”

 

 

Wednesday, 10 Mar 2021 09:00 a.m. CET
Share Share event on social
Tilmeld dig her